W naszej ofercie znajduje się:

  • opracowanie wstępnych koncepcji organizacji ruchu w czasie prowadzenia inwestycji, w tym zamknięcie dróg i prowadzenie objazdów,
  • wykonanie projektów tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, ekspresowych oraz autostradach,
  • uzyskiwanie wymaganych opinii do projektów oraz końcowe uzgodnienie projektów organizacji ruchu,
  • wykonanie pomiarów natężenia ruchu,
  • wykonywanie projektów sygnalizacji świetlnej,
  • projekty branży drogowej, przebudowy dróg, ulic, budowy zjazdów, itp.
  • pomiary natężenia ruchu drogowego,
  • obliczanie przepustowości i ocena miar warunków ruchu,
  • sporządzanie prognoz natężeń ruchu,
  • analizy ruchu.

Godziny pracy

8:00 - 16:00

Kontakt

DROG-MAT

inż. Mateusz Małkowski

ul. Ustrzycka 65c

35-504 Rzeszów

tel. 509 118 219

email: biuro@drogmat.com